Třídní agendu Spolku budeme vést "po staru", tedy v tištěné podobě.
Dokumenty si, prosím, stáhněte, vytiskněte nebo nechte vytisknout a pište do nich ručně.

Stáhněte si rozvrh hodin.

Stáhněte si třídní knihu pro individuální výuku.

Stáhněte si třídní knihu pro kolektivní výuku.

Stáhněte si výkaz žáků.

 

Rozvrh hodin odevzdejte v kanceláři a při každé změně ho v kanceláři aktualizujte.
Třídní knihy veďte u sebe, na požádání je předložte ke kontrole předsedovi Spolku přátel ZUŠ Rýmařov.
Výkaz žáků vyplňte, vytiskněte, podepište a přineste do kanceláře. Při každé změně ho v kanceláři aktualizujte.

 

Máte zájem vyučovat umělecké kurzy ve Spolku přátel ZUŠ Rýmařov?
V takovém případě nám, prosím, pošlete zprávu.