Výbor Spolku přátel ZUŠ Rýmařov:

Předseda: Mgr. Jiří Taufer, Ph.D.

členové: Mgr. Martina Kohoutková, Věra Sabová

účetní: Marie Vašičková

 

IČO: 04283350

bankovní spojení: 115-899910247/0100

 

kontakty:

Mgr. Jiří Taufer, Ph.D.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

739 345 508

Marie Vašičková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

739 345 506

 

Co je cílem Spolku přátel ZUŠ Rýmařov

Cílem fungování Spolku přátel ZUŠ Rýmařov je sjednocování výchovného působení školy a rodiny, pomoc Základní umělecké škole, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvkové organizaci při přípravách a organizování školních akcí, poskytování finanční podpory škole, pořádání odborných a vzdělávacích kurzů, oslovování případných sponzorů, přijímání věcných i finančních darů, spolupráce s jinými neziskovými organizacemi.

 

Jak se stát členem Spolku přátel ZUŠ Rýmařov:

 

  • Chcete-li se stát členem Spolku přátel ZUŠ Rýmařov, aniž byste navštěvovali nějaký kurz - abyste tak činnost Spolku podporovali - stačí vyplnit přihlášku a zaplatit příspěvěk, na jehož výši se, prosím, domluvte s předsedou Spolku.

Členství ve Spolku přátel ZUŠ Rýmařov potvrzuje předseda Spolku. Na členství ve Spolku není právní ani jiný nárok. Pouhým odesláním přihlášky se tedy členem Spolku nelze stát.

Evidenci členů Spolku přátel ZUŠ Rýmařov vede paní účetní.
Členství
ve Spolku přátel ZUŠ Rýmařov je na dobu neurčitou, dokud nedojde k jeho zrušení.

 

Jak platit kurzovné:

  • měsíčními splátkami na číslo účtu 115-899910247/0100 – jako variabilní symbol použijte své rodné číslo bez posledních čtyř číslic (za lomítkem)
  • na období do února a do června (pololetně či celoročně) na číslo účtu 115-899910247/0100 – jako variabilní symbol použijte své rodné číslo bez posledních čtyř číslic (za lomítkem)
  • Kurzovné je třeba zaplatit do 15. dne měsíce, který právě probíhá. Pokud nebude kurzovné zaplaceno, členství ve Spolku přátel ZUŠ Rýmařov bude zrušeno k 1. dni následujícího měsíce.

 

Jak zrušit členství ve Spolku přátel ZUŠ Rýmařov:

  • Členství ve Spolku přátel ZUŠ Rýmařov zaniká

 o   kdykoli na základě písemné žádosti člena Spolku či zákonného zástupce nezletilého člena Spolku – v takovém případě členství zaniká k prvnímu dni měsíce následujícího po dni podání žádosti.

o   Nezaplacením příspěvku do 15. dne měsíce, který právě probíhá
– v takovém případě členství zaniká k prvnímu dni měsíce následujícího po dni podání žádosti.